Program lojalnościowy

Załącznik numer 1 - Organizator Programu Lojalnościowego, data rozpoczęcia i data zakończenia

  1. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest: Mariola Wojciechowicz , Garliczka 104 , 32-088 Przybysławice , email: krakow@yasumi.pl
  2. Data rozpoczęcia Programu Lojalnościowego to: 2017-08-16
  3. Data zakończenia Programu Lojalnościowego to: Program Lojalnościowy prowadzony jest na czas nieoznaczony
  4. Adres do indywidualnego konta Uczestnika Programu Lojalnościowego: https://yasumi-krakow.versum.com/account/sign_in